Usluge poslovnog savetovanje

Optimizujte svoje šanse i smanjite rizike. Uspeh je zajednički napor.

Finansijske potrebe, često prevazilaze granice klasičnog računovodstva i poreskog planiranja. Računovođe su vam potrebne iz očiglednih razloga - da vam pomognu oko finansijskih obračuna i poreza. Ali, da bi bili konkurentni, potrebni su vam dobri savetnici koji će pravilno sagledati način vođenja vašeg poslovanja. Izazovi sa kojima se danas suočavaju kompanije, vlasnici i pojedinci su složeniji i imaju dalekosežnije posledice nego decenijama ranije. Poslovni lideri i stručnjaci shvataju, da nezavisni savetnici koji imaju dobar uvid u poslovanje kompanija su od suštinskog značaja za postizanje uspeha. MAXIT u saradnji sa klijentima, pruža savetodavne usluge kako bi našli rešenja koja su praktična, realna i izvodljiva i uvek sa najvažnijim ciljem ostvarivanje vizija naših klijenata. Neke od funkcionalnih konsultantskih usluga koje se odnose na vaše poslovne potrebe i ciljeve su:

  • Poboljšanje procesa poslovanja razmatranjem preporuka koje će vam omogućiti veću efikasnost poslovanja, kontrolu troškova i efikasnije upravljanje,
  • Uvodjenje različitih sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025), CE - označavanje proizvoda i organizacioni konsulting,
  • Interna revizija poslovanja pomaže kompaniji da ostvari svoje ciljeve kroz upravljanje finansijskim, operativnim, zakonskim i drugim rizicima. Sastavljanje izveštaja o identifikovanim rizicima poslovanja, procena rizika, metodologiji pravilne kontrole rizika i akcijama usmerenim na smanjenje rizika, može biti potrebno ali preobimno za vašu organizaciju. Bilo da vam obezbedjujemo samo uputstva o načinu sprovodjenja unutrašnje kontrole ili samo potvrdu da se kontrola sprovodi kako treba, imamo stručnost i znanje da efektivno i efikasno odgovorimo vašim potrebama.